Natuurpunt organiseerde op 2 en 3 februari, samen met Humo en acteur Tom Van Dyck, het Grote Vogeltelweekend op 2 en 3 februari 2013. Daarbij werd de hulp ingeroepen val zoveel mogelijk mensen die de vogels in eigen tuin in kaart wilden brengen. De massale hoeveelheid gegevens, verzameld door duizenden mensen, zorgt er voor dat trends in aantallen en verspreiding onderzocht kunnen worden. Zo kan een beeld gevormd worden hoe de vogelpopulatie van een gemiddelde Vlaamse tuin eruitziet en hoe die van jaar tot jaar verschilt.