Het Vlaams Instituut voor Sportbeheer en Recreatiebeleid vzw (ISB) heeft een begeleidingstraject voor de lokale verenigingsondersteuning van sportdiensten op poten gezet. Het project heeft drie grote doelstellingen. De deelnemende sportdiensten ondersteunen in hun lopende projecten rond verenigingsondersteuning, inzicht krijgen in het sportbeleid rond verenigingsondersteuning, en good practices verzamelen en deze communiceren naar de andere sportdiensten. Om die laatste doelstelling waar te maken, maakten we een reeks animatiefilmpjes die de verschillende pilootprojecten in uit de doeken doen.